CENTRUM TRANSFERU WIEDZY
CENTRUM TRANSFERU WIEDZY
Spotkanie CTW "Wiedza w działaniu, czyli o komercjalizacji nauki w teorii i praktyce", 24.01.2024 r.
Spotkanie - projekt Empathy
Spotkanie - projekt Empathy
Spotkanie podsumowujące projekt Empathy - projekt EU Horyzont CERV na działania antydyskrymiancyjne, 18.01.2024 r.
Spotkanie z Alexandrem Nadanerem
Spotkanie z Alexandrem Nadanerem
Dzieciństwo w okupowanej Warszawie - spotkanie z Panem Alexandrem Nadanerem, 17 stycznia 2024 r.
II Pedeutologiczna Wiosna Poezji – ogłoszenie wyników
II Pedeutologiczna Wiosna Poezji – ogłoszenie wyników
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Poetyckiego II Pedeutologiczna Wiosna Poezji, 11.01.2024 r.