Wydarzenia na APS w 2016 roku.
Święto Uczelni 2016 - Mecz piłki siatkowej - 2016.05.13
Święto Uczelni 2016 - Mecz piłki siatkowej - 2016.05.13
Święto Uczelni 2016 - Mecz piłki siatkowej - 2016.05.13
Święto Uczelni 2016 - Spotkanie - 2016.05.13
Święto Uczelni 2016 - Spotkanie - 2016.05.13
Święto Uczelni 2016 - Spotkanie - 2016.05.13
Święto Uczelni 2016 - Uroczyste posiedzenie Senatu - 2016.05.13
Święto Uczelni 2016 - Uroczyste posiedzenie Senatu - 2016.05.13
Święto Uczelni 2016 - Uroczyste posiedzenie Senatu - 2016.05.13
Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia. Nowe spojrzenie na możliwości osób z niepełnosprawnościami - konferencja - 2016.05.12
Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia. Nowe spojrzenie na możliwości osób z niepełnosprawnościami - konferencja - 2016.05.12
Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia. Nowe spojrzenie na możliwości osób z niepełnosprawnościami - konferencja - 2016.05.12
Wspólnotowość a solidarność - konferencja - 2016.05.11
Wspólnotowość a solidarność - konferencja - 2016.05.11
Wspólnotowość a solidarność - konferencja - 2016.05.11
VII Edycja Dni Socjologii - 2016.04.14-15
VII Edycja Dni Socjologii - 2016.04.14-15
My – Oni współczesne linie podziałów - VII Edycja Dni Socjologii - 2016.04.14-15
Dzień Otwarty APS - 2016.04.09
Dzień Otwarty APS - 2016.04.09
Dzień Otwarty APS - 2016.04.09
Niepełnosprawni w zakładzie pracy - konferencja - 2016.03.31
Niepełnosprawni w zakładzie pracy - konferencja - 2016.03.31
Niepełnosprawni w zakładzie pracy - konferencja - 2016.03.31
Uchodźcy i migranci w Polsce - 2016.03.17
Uchodźcy i migranci w Polsce - 2016.03.17
Uchodźcy i migranci w Polsce - wyzwanie społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne – konferencja – 2016.03.17
V Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów - Warsztat Młodego Badacza - 2016.03.17-18
V Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów - Warsztat Młodego Badacza - 2016.03.17-18
V Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów - Warsztat Młodego Badacza - 2016.03.17-18
Efekt Motyla. O potężnym oddziaływaniu subtelnego wpływu społecznego - wykład - 2016.03.03
Efekt Motyla. O potężnym oddziaływaniu subtelnego wpływu społecznego - wykład - 2016.03.03
Efekt Motyla. O potężnym oddziaływaniu subtelnego wpływu społecznego - wykład - 2016.03.03