Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych - 2014.09.18–19