W piątek 1 października 2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno-organizacyjne dla doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej APS. W pierwszej części spotkania Kierownik Szkoły Doktorskiej dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS przedstawiła program kształcenia w Szkole Doktorskiej APS. Druga część spotkania prowadzona przez mgr Katarzynę Błachnio dotyczyła immatrykulacji i innych spraw formalno-organizacyjnych.
 • 20211001 095750 7188 L 20211001 095750 7188 L
 • 20211001 100024 7191 L 20211001 100024 7191 L
 • 20211001 100141 7195 L 20211001 100141 7195 L
 • 20211001 100211 7198 L 20211001 100211 7198 L
 • 20211001 100217 7199 L 20211001 100217 7199 L
 • 20211001 104831 7205 L 20211001 104831 7205 L
 • 20211001 104859 7206 L 20211001 104859 7206 L
 • 20211001 104910 7207 L 20211001 104910 7207 L
 • 20211001 104921 7208 L 20211001 104921 7208 L
 • 20211001 104937 7209 L 20211001 104937 7209 L
 • 20211001 104950 7210 L 20211001 104950 7210 L
 • 20211001 105005 7211 L 20211001 105005 7211 L
 • 20211001 105022 7212 L 20211001 105022 7212 L
 • 20211001 105056 7214 L 20211001 105056 7214 L
 • 20211001 105259 7215 L 20211001 105259 7215 L
 • 20211001 105712 7218 L 20211001 105712 7218 L