W piątek 1 października 2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno-organizacyjne dla doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej APS. W pierwszej części spotkania Kierownik Szkoły Doktorskiej dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS przedstawiła program kształcenia w Szkole Doktorskiej APS. Druga część spotkania prowadzona przez mgr Katarzynę Błachnio dotyczyła immatrykulacji i innych spraw formalno-organizacyjnych.