I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, 06-07.10.2023