Seminarium szkoleniowe pt. Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczych, 04.12.2023 r.