Zawodowe horyzonty. II Targi praktyk, pracy i staży!, 13.12.2023 r.