Projekt "Nauka w służbie rozwijania talentów, samorozwoju i kształtowania motywacji młodzieży" ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu pedagogiki zdolności, pedagogiki twórczości, metodologii badań naukowych oraz zastosowań nowych technologii w edukacji (robotyki), 2024
13-06-2024
06-06-2024
16-05-2024
25-04-2024
18-04-2024