Wydarzenia na APS w 2019 roku.
Tydzień Pracy Socjalnej -  seminarium - 2019.04.11
Tydzień Pracy Socjalnej - seminarium - 2019.04.11
Seminarium naukowo-szkoleniowe: "20 lat reorganizacji systemu wsparcia dziecka i rodziny" w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej - 2019.04.11
I Olimpiada Naukowa - 2019.04.10
I Olimpiada Naukowa - 2019.04.10
I Olimpiada Naukowa z zakresu pedagogiki specjalnej "Śladami Marii Grzegorzewskiej"- 2019.04.10
Seksualność człowieka we współczesnym świecie - 2019.04.05
Seksualność człowieka we współczesnym świecie - 2019.04.05
I Uczelniana Konferencja Naukowa Doktorantów "Seksualność człowieka we współczesnym świecie" - 2019.04.05
Mediacje szkolne i rodzinne - 2019.04.05
Mediacje szkolne i rodzinne - 2019.04.05
Mediacje szkolne i rodzinne - konferencja - 2019.04.05
Dzień z The Bridge School - 2019.03.30
Dzień z The Bridge School - 2019.03.30
Dzień z The Bridge School - 2019.03.30
V Europejski Dzień Logopedy - 2019.03.22
V Europejski Dzień Logopedy - 2019.03.22
V Europejski Dzień Logopedy - "W świat autyzmu" - 2019.03.22
Zapomniani pisarze emigracyjni - 2019.03.20
Zapomniani pisarze emigracyjni - 2019.03.20
ZAPOMNIANI PISARZE EMIGRACYJNI - Sympozjum otwarte z udziałem Reginy Wasiak-Taylor - 2019.03.20
Spotkanie z Łukaszem Ługowskim - 2019.03.18
Spotkanie z Łukaszem Ługowskim - 2019.03.18
Spotkanie z Łukaszem Ługowskim - twórcą i pierwszym dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "KĄT", pedagogiem, byłym hippisem, ikoną socjoterapii - 2019.03.18
Wolontariat Studencki - 2019.03.14-45
Wolontariat Studencki - 2019.03.14-45
Wolontariat studencki - Droga do rozwoju kompetencji - 2019.03.14-15
Warsztat młodego badacza - 2019.03.14-15
Warsztat młodego badacza - 2019.03.14-15
Warsztat młodego badacza - konferencja doktorantów - 2019.03.14-15
Kryzys migracyjny - seminarium - 2019.02.26
Kryzys migracyjny - seminarium - 2019.02.26
Kryzys migracyjny - seminarium zorganizowane w ramach projektu „Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działania Upowszechniające Naukę. - 2019.02.26
 Spotkanie Zespołu Edukacji Medialnej KNP PAN- 2019.01.25
Spotkanie Zespołu Edukacji Medialnej KNP PAN- 2019.01.25
Spotkanie inauguracyjne Zespołu Edukacji Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk - 2019.01.25