Spotkanie z Łukaszem Ługowskim - twórcą i pierwszym dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "KĄT", pedagogiem, byłym hippisem, ikoną socjoterapii - 2019.03.18