Gminne Obchody Roku Marii Grzegorzewskiej - 2022.06.10
Gminne Obchody Roku Marii Grzegorzewskiej - 2022.06.10
Gminne Obchody Roku Marii Grzegorzewskiej, Wołucza, Kurzeszyn - 2022.06.10
Oddaj smartfon na... - 2022.06.07
Oddaj smartfon na... - 2022.06.07
Otwarcie ekologicznej wystawy - "Oddaj smartfon na..." - 2022.06.07
STREETWORKING - 2022.06.07
STREETWORKING - 2022.06.07
STREETWORKING - Spotkanie w praktyce z PRACĄ SOCJALNĄ - 2022.06.07
IV międzynarodowa konferencja PSIP - 2022.06.03-05
IV międzynarodowa konferencja PSIP - 2022.06.03-05
IV międzynarodowa konferencja PSIP - 2022.06.3-5 „Integracja psychoterapii: badania, doświadczenia, perspektywy”
Discourses of Childhood and Social Education - 2022.06.02-03
Discourses of Childhood and Social Education - 2022.06.02-03
International Conference "Discourses of Childhood and Social Education", 2-3 June 2022 Co-financed by the Ministry of Education and Science DNK/SP/513983/2021 Under the patronage of UNICEF Polska and the Polish Commission for UNESCO
Spektakl muzyczny - 2022.06.01
Spektakl muzyczny - 2022.06.01
Dzień dobry Grzegorzewska - spektakl muzyczny - 2022.06.01
Święto Uczelni - 2022.05.25
Seminarium - Pedagogika Specjalna - 2022.05.16
Seminarium - Pedagogika Specjalna - 2022.05.16
Seminarium naukowe dotyczące realizacji standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, pedagogów specjalnych, logopedów oraz prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju - 2022.05.16
Śladami Marii Grzegorzewskiej - II Olimpiada - 2022.05.13
Śladami Marii Grzegorzewskiej - II Olimpiada - 2022.05.13
II Międzyuczelniana studencka olimpiada naukowa śladami Marii Grzegorzewskiej - 2022.05.13
Wspieranie rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym - 2022.05.11-12
Wspieranie rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym - 2022.05.11-12
Konferencja naukowa nt. "Wspieranie rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym" - 2022.05.11-12