I International Olympiad "Intellectual Marathon" - Zakończenie - 2013.06.28