Konferencja - Od potrzeb do działań - Ruch Samopomocowy... - 2016.12.02