Międzynarodowa Letnia Szkoła - IX 2012
 • 6 International Summer School - Rector 5B85D 6 International Summer School - Rector    5B85D
 • 6 International Summer School - opening ceremony 10 5B85D 6 International Summer School - opening ceremony 10 5B85D
 • 6 International Summer School - opening ceremony 5B85D 6 International Summer School - opening ceremony 5B85D
 • 6 International Summer School - opening ceremony 7 5B85D 6 International Summer School - opening ceremony 7 5B85D
 • 6 International Summer School - partiipants from Iran 5B85D 6 International Summer School - partiipants from Iran 5B85D
 • Prezentacja Tadzykistan Presentation Tadjkistan 5B85D Prezentacja Tadzykistan Presentation Tadjkistan 5B85D
 • Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 1 5B85D Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 1 5B85D
 • Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 2 5B85D Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 2 5B85D
 • Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 4 5B85D Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 4 5B85D
 • Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 5 5B85D Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 5 5B85D
 • Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 6 5B85D Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 6 5B85D
 • Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 7 5B85D Uczestnicy Szkoly Letniej Participants of the Summer School 7 5B85D
 • Warsztaty Workshop 11 5B85D Warsztaty Workshop 11 5B85D
 • Warsztaty Workshop 16 5B85D Warsztaty Workshop 16 5B85D
 • Warsztaty Workshop 17 5B85D Warsztaty Workshop 17 5B85D
 • Warsztaty Workshop 18 5B85D Warsztaty Workshop 18 5B85D
 • Warsztaty Workshop 19 5B85D Warsztaty Workshop 19 5B85D
 • Warsztaty Workshop 1 5B85D Warsztaty Workshop 1 5B85D
 • Warsztaty Workshop 20 5B85D Warsztaty Workshop 20 5B85D
 • Warsztaty Workshop 21 5B85D Warsztaty Workshop 21 5B85D
 • Warsztaty Workshop 23 5B85D Warsztaty Workshop 23 5B85D
 • Warsztaty Workshop 24 5B85D Warsztaty Workshop 24 5B85D
 • Warsztaty Workshop 2 5B85D Warsztaty Workshop 2 5B85D
 • Warsztaty Workshop 4 5B85D Warsztaty Workshop 4 5B85D
 • Warsztaty Workshop 5 5B85D Warsztaty Workshop 5 5B85D
 • Warsztaty Workshop 7 5B85D Warsztaty Workshop 7 5B85D
 • Wizyta studyjna w Gimnazjum na Raszynskiej Study visit2C Gymnasium Raszynska Street 1 5B85D Wizyta studyjna w Gimnazjum na Raszynskiej Study visit2C Gymnasium Raszynska Street 1 5B85D
 • Zakonczenie Final Comments 1 5B85D Zakonczenie Final Comments 1 5B85D
 • Zakonczenie Final Comments 2 5B85D Zakonczenie Final Comments 2 5B85D
 • Zakonczenie Final Comments 3 5B85D Zakonczenie Final Comments 3 5B85D
 • Zakonczenie Final Comments 5B85D Zakonczenie Final Comments 5B85D
 • Zakonczenie Final Comments 5 5B85D Zakonczenie Final Comments 5 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 10 5B85D Zaswiadczenia Certificates 10 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 11 5B85D Zaswiadczenia Certificates 11 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 1 5B85D Zaswiadczenia Certificates 1 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 2 5B85D Zaswiadczenia Certificates 2 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 4 5B85D Zaswiadczenia Certificates 4 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 5B85D Zaswiadczenia Certificates 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 5 5B85D Zaswiadczenia Certificates 5 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 7 5B85D Zaswiadczenia Certificates 7 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 8 5B85D Zaswiadczenia Certificates 8 5B85D
 • Zaswiadczenia Certificates 9 5B85D Zaswiadczenia Certificates 9 5B85D
 • Slajd na recepcje 5B85D Slajd na recepcje 5B85D