Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim. Okiem rodzica, naukowca i praktyka. II konferencja naukowo-szkoleniowa - 2018.12.08