Personalizm pracy ludzkiej - współczesne konotacje - 2016.11.24