Praktyczne przygotowanie absolwenta – szansą na dobrą pracę - 2017.06.12