Przygotowanie zawodowe przyszłych doradców zawodowych - konferencja - 2016.06.16