Racjonalność procesu kształcenia - spotkanie z autorami książki - 2017.04.27