Wydarzenia na APS w 2020 roku.
Inauguracja 2020 - 2020.10.02
Inauguracja 2020 - 2020.10.02
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 - 2020.10.02
Posiedzenie Senatu APS - 2020.06.24
Posiedzenie Senatu APS - 2020.06.24
Posiedzenie Senatu APS - 2020.06.24 - przekazanie Insygniów Rektorskich
Ogród nauki - 2020.03.04
Ogród nauki - 2020.03.04
Ogród nauki - wykład dr. hab. M. Karwowskiego, UWr - 2020.03.04
Spotkanie APSLAB-ów - 2020.03.04
Spotkanie APSLAB-ów - 2020.03.04
Spotkanie APSLAB-ów - 2020.03.04
Ogrody dydaktyki - 2020.02.25
Ogrody dydaktyki - 2020.02.25
Ogrody dydaktyki - 2020.02.25
Wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka - 2020.02.20
Wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka - 2020.02.20
Wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka - 2020.02.20
Szkolenie dr. hab. Piotra Siudy, prof. UKW - 2020.01.29
Szkolenie dr. hab. Piotra Siudy, prof. UKW - 2020.01.29
Artykuły naukowe - narzędzia, sposoby pisania i wyszukiwania źródeł" - szkolenie dr. hab. Piotra Siudy, prof. UKW- 2020.01.29
Navigoterapia - seminarium - 2020.01.16
Navigoterapia - seminarium - 2020.01.16
Navigoterapia - seminarium - 2020.01.16
Spotkanie kadry Instytutu Pedagogiki - 2020.01.15
Spotkanie kadry Instytutu Pedagogiki - 2020.01.15
Spotkanie kadry Instytutu Pedagogiki - 2020.01.15