Artykuły naukowe - narzędzia, sposoby pisania i wyszukiwania źródeł" - szkolenie dr. hab. Piotra Siudy, prof. UKW- 2020.01.29